Therapievormen

Therapie doen kan men individueel met de therapeut of soms met twee therapeuten. Therapie kan men individueel doen of met de levenspartner of de zakenpartner. Therapie kan men met het gezin doen. Therapie kan men ook doen door deelname aan een groepstherapie.

Werkvormen

De werkvormen hebben – indien nodig – aandacht voor:

 • intellectuele en communicatieve elementen: dat gebeurt door de
  therapiegesprekken (gesprekstherapie) en door het aanmoedigen van cliënten om teksten te schrijven
 • elementen in het gedrag: dat gebeurt door communicatieoefeningen en
  thuisoefeningen (communicatietherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, rationeel-emotieve therapie)
 • de levensgeschiedenis van de cliënten: de invloeden leren zien van de
  eigen levensgeschiedenis en van diverse systemen waarvan de cliënt deel uitmaakt: (psychoanalytische theorie, genogram, systeemtherapie)
 • allerhande lichamelijke reacties en hun verbanden met
  levensgeschiedenis, situaties, emoties (lichaamsgerichte therapie)onbewuste elementen: (psychoanalytische theorie, hypnotherapie).

Tijdsinvestering

Cliënten kunnen vrij kiezen tussen therapiesessies met een duurtijd van maximum 60 minuten, maximum 90 minuten of maximum 120 minuten.
Een groepstherapie duurt wel een hele dag.

Frequentie

Ook die kiezen cliënten zelf. Dat moet duidelijk maken dat het hun probleem is, dat therapie een doe-het-zelf zaak is. Het werpt ook een zicht op de motivatie van de cliënten.
Natuurlijk geeft de therapeut zijn visie over de door de cliënt voorgestelde sessieduur en frequentie. Er moet immers een voldoende continuïteit zijn in een veranderingsproces, maar anderzijds ook geen overhaasting die alleen maar zorgt voor kleine en niet volgehouden veranderingen of voor veel te grote veranderingen of beloften van verandering die toch niet vol te houden zijn.

Therapieduur

Het is de bedoeling dat cliënten zo snel mogelijk een therapie met het gewenste succes kunnen afronden. Niettemin, zoals hoger al aangegeven, is overhaasting nooit goed. Veranderingsprocessen vragen nu eenmaal enige tijd.
In een aantal gevallen is een langdurige therapie, soms over enkele jaren maar met afnemende frequentie, meer dan aangewezen.
Meestal is dat niet zo.
Cliënten mogen kiezen voor geregelde therapiesessies met af en toe evaluaties of ze kunnen zich engageren voor een vast aantal therapiesessies.

Leeftijd van de cliënt

Er zijn therapeuten die vooral of uitsluitend met volwassenen of kinderen of adolescenten werken.

Relatietherapie

Zovele mensen vragen zich af wat ze zich bij relatietherapie moeten voorstellen. Deze tekst probeert daar een kort antwoord op te geven maar zoals steeds: het beste is de moed op te brengen om een eerste therapiesessie te doen, dan wordt alles snel duidelijk.

In een relatietherapie kan het goed zijn dat de therapeut voorstelt om eens met elk van de partners afzonderlijk een therapiegesprek te hebben en uiteraard kunnen beide partners ook altijd zelf zo'n therapiegesprek onder vier ogen vragen.

Toch is het goed om een relatietherapie zoveel mogelijk met beide partners samen te doen opdat er niet nog meer misverstanden zouden ontstaan, bijvoorbeeld bij het antwoorden op de vragen: "Hoe is de therapie verlopen? Wat is er zoal gezegd?" Als beide partners aanwezig zijn, horen ze allebei hetzelfde en is er bovendien gelegenheid om in aanwezigheid van de therapeut te onderhandelen over de meningsverschillen. Met een scheidsrechter erbij lopen discussie niet uit de hand en is de kans op een voor beiden aanvaardbare oplossing veel groter.

Het gebeurt evenwel vaak dat slechts één van de partners een relatietherapie wil volgen. Ook dat is vruchtbaar. Het is wel iets ingewikkelder omdat er voor gemaakte afspraken geen inspraak kan zijn van de afwezige partner. Nochtans kan een andere aanpak van diegene die wel de therapie volgt voor een duidelijke verbetering zorgen. Een aanpak die in de therapie kan worden aangeleerd.

Therapie is altijd het bespreken van de moeilijkheden, het zoeken naar oplossingen maar het voornaamste werk gebeurt dan weer thuis, met elkaar.

Soms eindigt een relatietherapie met de vaststelling dat de partnerrelatie feitelijk allang dood was. Daaruit kan men dan ook conclusies trekken en ook dan is de relatietherapie nuttig geweest al heeft ze misschien niet de oplossing gebracht wie werd verhoopt.

Sekstherapie

Voor een sekstherapie geldt ook al het bovenstaande. In de therapiegesprekken gaat het over de seksualiteit en over de relatie. In die gesprekken krijgt de persoon of het paar suggestie of opdrachten om thuis uit te proberen of helemaal niet te doen. Voor sekstherapie is het dus nog belangrijker dat beide partners aanwezig zijn: voor alles wat met seks te maken heeft, is toch het akkoord van beide partners nodig! Maar het kan ook als slechts één van de partners de therapie volgt en thuis de een akkoord probeert te bereiken.

Belangrijk!

Omdat het persoonlijke contact zo uiterst belangrijk is, worden er geen adviezen gegeven per telefoon of e-post. Tijdens een eerste therapiesessie krijgt u antwoord op al uw vragen maar vooraf wordt er niet meer informatie gegeven dan alles wat op deze website staat.© Dr. J.G. Carlier - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA