augustus 1, 2016

Psychotherapie

Psychotherapie is de verzamelnaam van alle therapie├źn die erop zijn gericht om d.m.v. een ‘nadenkend gesprek’ en eventueel ‘nadenkend schrijven en eventueel oefeningen, de cli├źnt te helpen zich anders te voelen en zich anders te gedragen.

Wie psychotherapie volgt, is geen ‘pati├źnt’ maar een ‘cli├źnt’.┬á Men moet dus niet noodzakelijk ziek of gestoord zijn.┬á Door een psychotherapie te doen, leert men meer over zichzelf, over zijn of haar gedachten en emoties, over eigen gedrag en eigen communicatiepatronen, over de eigen omgang met anderen etc.┬á In psychotherapie leert men een en ander, desgewenst, ook veranderen

De woorden ‘psychotherapie volgen’ zijn dus niet eens juist: het is de cli├źnt die de eigen psychotherapie doet.┬á Daarom staat hierboven ‘door een psychotherapie te doen’.

Binnen de psychotherapie zijn er vele soorten werkvormen.┬á Ze zijn ofwel gericht op de persoon van de cli├źnt zoals in de psychoanalyse, of ze zijn gericht op het gedrag van de cli├źnt zoals in de gedragstherapie of ze zijn gericht op zijn relaties in en met de verschillende systemen waarvan de cli├źnt deel uitmaakt zoals in de systeemtherapie.┬á Andere vormen van psychotherapie nemen de emoties en de lichaamsgewaarwordingen van de cli├źnt als uitgangspunt en vinden daarin bronnen van belangrijke informatie.┬á Ze worden experi├źnti├źle psychotherapie├źn genoemd.┬á Psychotherapie kan ook het onbewuste van de cli├źnt als onderwerp hebben.┬á Dat gebeurt in een hypnotherapie.

M.i. is het aangewezen om in psychotherapie meerdere technieken uit de verschillende werkvormen te combineren om de cli├źnt zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen.

Het belangrijkste element, hetgeen het meeste werkzaam blijkt te zijn, is de relatie tussen de psychotherapeut en de cli├źnt.┬á Dat is wat de volksmond bedoelt met: ‘het moet klikken’.┬á De relatie in een psychotherapie moet een werkrelatie zijn en blijven d.w.z. een relatie van maximale aandacht en werk maar in een zo beperkt mogelijke tijd.┬á Omwille van het eerste is psychotherapie voor de cli├źnt maar ook voor de psychotherapeut echt wel vermoeiend.


´╗┐

┬ę Dr. J.G. Carlier - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA