mei 4, 2016

Psychosomatiek

Met psychosomatiek wordt de wetenschap aangeduid die zich bezighoudt met die onaangename lichaamsgewaarwordingen (pijn is het mooiste voorbeeld maar het kan ook gaan om jeuk, kortademigheid, krampen, tintelingen, braakneigingen enz.) waarvoor er in het lichaam geen oorzaak te vinden is, waarvoor er in het lichaam geen verklaring te vinden is.
Tot het domein van de psychosomatiek behoren ook de vele manieren van slecht functioneren van het lichaam (spijsverteringsstoornissen, seksuele stoornissen, moeheid, krachtverminderingen en zelfs verlammingen) waarvoor er alweer geen oorzaak te vinden is in het lichaam.
Tot het domein van de psychosomatiek behoren ook fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en burn-out.
De klachten verdwijnen dus ook niet met een behandeling van het lichaam. Want als de oorzaak niet in het lichaam zit, kan een behandeling van het lichaam alleen de klachten ook niet echt doen verdwijnen natuurlijk.

Psychosomatiek. Het woord verwijst naar ‘soma’ dat ‘lichaam’ betekent en naar ‘psycho’ dat, zoals men weet, verwijst naar ‘psychologisch’. Het gaat dus over die lichamelijke gewaarwordingen die weleens een oorzaak zouden kunnen vinden in alles wat niet-lichamelijk is zoals de emoties en de leefomstandigheden. ‘Psycho’ in het woord psychosomatiek is voor velen verwarrend omdat ze vrezen dat anderen dan denken dat hun klachten niet echt zijn maar puur ingebeeld. Nochtans is niets minder waar: klachten zijn nooit ingebeeld maar ze zijn altijd echt, ook als anderen ze niet begrijpen, er geen reden voor zien en ze niet verbeterd krijgen. Wel is het zo dat klachten niet altijd moeten worden aangepakt op de plaats waar ze zich voordoen.
Wie goed voor ogen houdt dat er geen onderscheid is tussen lichaam en gemoed, tussen lichaam en gevoelens, tussen lichaam en geest heeft geen moeite met het feit dat, bij psychosomatiek, het lichaam in feite niet ziek is maar dat het reageert op levensomstandigheden en gemoedstoestanden. Het lichaam doet dat eigenlijk altijd. Eén voorbeeld volstaat: het lichaam van de persoon die verdriet heeft, produceert tranen. En het omgekeerde is ook waar: elke klacht in het lichaam heeft een (negatieve) invloed op de gemoedstoestand.

Psychosomatiek betekent dat in het lichaam een waarschuwingssignaal afgaat. Het lichaam ‘spreekt’, het laat voelen, het ‘zegt’ dat er iets aan de hand is in het leven of in de gevoelswereld. Zo moet dat ‘psycho’ worden verstaan.
Het lichaam waarschuwt wel maar jammer genoeg is het meestal niet zo duidelijk op welke levensomstandigheden, op welke gemoedstoestanden het lichaam reageert, voor welke levensomstandigheden het waarschuwt. Het lichaam spreekt wel maar het doet dat als het ware in een geheimtaal.

Een in psychosomatiek opgeleide dokter kan goed helpen om die geheimtaal te ontcijferen. Als de boodschap begrepen is, en er met de waarschuwing die het lichaam gaf, iets positief werd gedaan, zal het lichaam blij zijn terug te mogen zwijgen.

 
© Dr. J.G. Carlier - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA