mei 4, 2016

Expertisen

Een andere benaming is deskundig onderzoek.

Wie het slachtoffer werd van een verkeers- of arbeidsongeval en daar letsels aan overhoudt, kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Eerst moet iemand met kennis van zaken uitmaken hoe groot de schade wel is op verschillende vlakken van het leven: persoonlijk, huishoudelijk, werkgelegenheid, ontspanning, seks… Het zou beter zijn als degene die een van deze vormen van schade lijdt en naar een deskundig onderzoek moet om die schade te laten vaststellen, zich liet bijstaan door iemand die op dat vlak de nodige kennis en ervaring heeft. Ik heb die.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat niet alleen de lichamelijke schade wordt bepaald maar ook de schade aan het gemoedsleven, aan de levensvreugde, kortweg de ‘psychische’ schade genoemd.

Ook wie meent recht te hebben op een uitkering van het ziekenfonds of het R.I.Z.I.V., wie door handicap of ziekte of leeftijd meent recht te hebben op een tegemoetkoming vanwege de overheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) of het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), laat zich het beste adviseren en bijstaan.

Wie het slachtoffer werd van pesten, van een seksueel misdrijf zoals seksueel misbruik, pedofilie, verkrachting, groepsverkrachting, hijgtelefoons, wie het slachtoffer werd van stalking of een overval of een gijzeling, heeft meestal ernstige schade opgelopen. Ook die moet met kennis van zaken kunnen worden geëvalueerd.

Rechtbanken en parketten kunnen iemand aanstellen als deskundige om hen advies te geven hoe groot de schade wel is. Ook die deden al herhaaldelijk beroep op mij.
© Dr. J.G. Carlier - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA